Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowa metoda obrazowania tętnic wieńcowych z zastosowaniem wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej (MSCT)

Autor:
Mieczysław Pasowicz, Piotr Klimeczek, Wiesława Tracz, Artur Kozanecki, Piotr Pieniążek, Tadeusz Przewłocki, Marek Krochin
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
4
Strona początkowa:
311
Strona końcowa:
316
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wielorzędowa spiralna tomografia komputerowa, choroba wieńcowa
Czytaj

Choroba wieńcowa i jej powikłania są poważnym problemem społecznym. Badanie angiograficzne uważane za referencyjne w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca jest inwazyjne i stosunkowo kosztowne. W ostatnich latach obserwuje się rozwój nieinwazyjnych metod obrazowania tętnic wieńcowych. Obecnie wprowadzana jest do praktyki klinicznej metoda oceny tętnic wieńcowych przy użyciu wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej (multislice spiral computed tomography - MSCT). Badanie MSCT wykonuje się z zastosowaniem kontrastu podawanego do żyły obwodowej. Na obecnym etapie metoda umożliwia obrazowanie i wykrywanie zwężeń w pniu oraz w proksymalnych odcinkach tętnic wieńcowych. Jest wiarygodna w ocenie drożności stentowanych naczyń oraz żylnych i tętniczych pomostów aortalno-wieńcowych. Przedmiotem badań jest określenie przydatności tej metody w ocenie zwężeń w tych strukturach. Ruchy serca i tętnic wieńcowych mogą w niektórych przypadkach utrudniać uzyskanie obrazu dobrej jakości. W porównaniu z koronarografią MSCT jest metodą nieinwazyjną o niższej rozdzielczości czasowo-przestrzen-nej, pozwalającą jednak na uzyskanie obrazów trójwymiarowych. MSCT umożliwia także obrazowanie ściany naczynia i jest szczególnie przydatna w wykrywaniu zwapnień w tętnicach wieńcowych.