Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmiany w ekspresji białek regulujących transport wapnia w niewydolności serca

Autor:
Przemysław Leszek, Małgorzata Szperl
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
4
Strona początkowa:
317
Strona końcowa:
322
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ekspresja genów, białka regulujące gospodarkę wapniową, niewydolność serca
Czytaj

Skurcz i relaksacja serca zależy między innymi od cyklicznych wahań poziomu wapnia (Ca2+) w cytoplazmie komórki mięśniowej. Podczas relaksacji dochodzi do aktywnego transportu Ca2+ z cytoplazmy, w przeważającej mierze do siateczki sarkoplazmatycznej (SR), podczas skurczu natomiast do biernego ich uwalniania (głównie) z SR. W niewydolności serca dochodzi do wielokierunkowych zmian strukturalnych, biochemicznych, energetycznych, jak również do zmian w funkcjonowaniu białek regulujących gospodarkę wapniową komórki mięśnia sercowego. Podstawowym zaburzeniem w badaniu pojedynczej komórki mięśniowej izolowanej z serc pacjentów wykazujących różnego stopnia niewydolność jest znamienne zmniejszenie zarówno szybkości fazy skurczu, jak i rozkurczu, korelujące dodatnio ze stopniem niewydolności. Powyższe patologie stwierdzane w fazie skurczu i rozkurczu tłumaczone są głównie zmianami w obrocie jonami wapniowymi w komórce mięśniowej. W prezentowanej pracy przedstawiono zmiany w ekspresji genów kodujących podstawowe białka biorące udział w gospodarce wapniowej komórki niewydolnego mięśnia sercowego.