Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Mechanizm ochronnego działania inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę I na krążenie wieńcowe i czynność lewej komory serca

Autor:
Maria Witkowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
4
Strona początkowa:
323
Strona końcowa:
328
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
inhibitory ACE, krążenie wieńcowe, czynność lewej komory, funkcja śródbłonka
Czytaj

Ochronne działanie inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) na serce i naczynia jest następstwem obniżenia stężenia angiotensyny II i kumulacji bradykininy (BK) oraz wynikającego z tego korzystnego wpływu hemodynamicznego, przeciwdziałania przebudowie serca i naczyń, hamowania proliferacji i migracji komórek mięśni gładkich, działania przeciwmiażdżycowego, przeciwpłytkowego, przeciwzapalnego, prze-ciwzakrzepowego i poprawiającego funkcję śródbłonka. Niezwykłe znacznie ma wykrycie roli śródbłonka w modulowaniu funkcji naczyń i serca. Kardioaktywne substancje uwalniane przez komórki śródbłonka tęt-niczek wieńcowych wpływają na kurczliwość, ale przede wszystkim na relaksację i podatność rozkurczową mięśnia sercowego. Ochronne działanie inhibitorów ACE na funkcję śródbłonka z pobudzeniem uwalniania tlenku azotu i prostacykliny przez mechanizm zależny od bradykininy ma istotne znaczenie w mechanizmie korzystnego działania inhibitorów na serce i naczynia.