Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Efekt klasy a inhibitory konwertazy angiotensyny

Autor:
Krzysztof J. Filipiak, Maciej Niewada
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
4
Strona początkowa:
329
Strona końcowa:
336
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
efekt klasy, inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę
Czytaj

Łączenie leków w grupy (klasy) jest użytecznym sposobem opisu ich właściwości, pomaga w badaniach nad lekiem, w nauce o leku i w handlu lekiem. "Efekt klasy" - założenie, że wszystkie leki należące do tej samej grupy są sobie równe i mogą być zamiennie stosowane - jest jednak coraz częściej poddawany krytyce. Teoria „efektu klasy" bywa niestety wykorzystywana w nadrobieniu braku badań klinicznych leku należącego do danej klasy. Krytycy tej teorii podkreślają jednak, że założenie „równości" leków w obrębie klasy musi być potwierdzone odpowiednią dokumentacją naukową dotyczącą zwłaszcza porównywalnych efektów długotrwałego stosowania, jak i bezpieczeństwa. Poniższy artykuł omawia zagadnienia „efektu klasy" na przykładzie inhibitorów enzymu konwertazy angiotensyny. W Polsce zarejestrowanych jest obecnie 11 inhibitorów ACE, w USA - 10 leków tej grupy. Zaledwie połowa z nich posiada jednak badania wskazujące na poprawę przeżycia i zmniejszenie śmiertelności chorych z niewydolnością serca lub zawałem mięśnia sercowego leczonych tymi lekami. Nadal nie jest jasne, czy takie same efekty są osiągane przy stosowaniu innych inhibitorów ACE, nieposiadających badań klinicznych ztzw. "twardym punktem końcowym".