Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kwas moczowy a kardiologia - dna moczanowa czy coś więcej?

Autor:
Michał Borkowski, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
4
Strona początkowa:
341
Strona końcowa:
344
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kwas moczowy, czynnik ryzyka, choroby sercowo-naczyniowe
Czytaj

Podwyższony poziom kwasu moczowego jest często wykrywany u pacjentów z chorobami sercowo-naczy-niowymi, a wiele prac sugeruje jego znaczenie jako czynnika ryzyka. Mimo tego znaczenie kwasu moczowego w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych jest niewyjaśnione. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia na temat powiązania podwyższonych stężeń kwasu moczowego z chorobą wieńcową, nadciśnieniem i śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych, a celem jej jest prezentacja znaczenia kwasu moczowego jako czynnika ryzyka krążeniowego.