Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowa metoda leczenia jatrogennych tętniaków rzekomych tętnic: przezskórne podanie trombiny pod kontrolą USG

Autor:
Wojciech Płazak, Anna Kabłak-Ziembicka, Tadeusz Przewłocki, Wiesława Tracz
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
4
Strona początkowa:
345
Strona końcowa:
348
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tętniak rzekomy, angiografia tętnic wieńcowych, trombina
Czytaj

W wyniku zwiększającej się liczby wykonywanych koronarografii oraz zabiegów angioplastyki wieńcowej, wymagających nakłucia naczyń tętniczych, wzrasta liczba miejscowych powikłań naczyniowych po tych zabiegach. Najczęściej występującym powikłaniem wymagającym interwencji jest powstanie tętniaka rzekomego tętnicy. Pacjenci z tętniakami, które nie uległy wykrzepieniu po zastosowaniu miejscowego ucisku, są kierowani do leczenia chirurgicznego. Ostatnio opisano nową metodę wykrzepiania tętniaków tętnic udowych przez przezskórne podawanie do ich światła trombiny pod kontrolą USG. W artykule przedstawiono 2 pierwsze przypadki zastosowania nowej metody w Klinice Chorób Serca i Naczyń w Krakowie. Po podaniu 800 j. trombiny do światła tętniaków pod kontrolą USG uzyskano wykrzepienie tętniaków. W okresie pozabiegowym nie obserwowano powikłań zakrzepowych.