Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dopplerowska ocena czynności rozkurczowej lewej komory serca u chorych z toczniem układowym

Autor:
Ewa Straburzyńska-Migaj, Andrzej Szyszka, Piotr Leszczyński, Kamilla Klama, Andrzej Cieśliński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
23
Strona końcowa:
27
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
echokardiografia dopplerowska, czynność rozkurczowa lewej komory serca, toczeń układowy
Czytaj

Wprowadzenie: W przebiegu tocznia układowego (SLE) często występuje subkliniczne zajęcie mięśnia serca. Cel pracy: Ocena czynności rozkurczowej lewej komory (LV) serca u chorych na toczeń układowy (SLE) za pomocą echokardiografii dopplerowskiej. Materiał i metoda: Badaniami objęto 30 chorych z SLE (29 kobiet i 1 mężczyznę, w wieku śr. 39±9lat), u których nie stwierdzano cech jawnej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń czynności skurczowej LK, płynu w jamie osierdzia. Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych osób (19 kobiet i 1 mężczyzna, w wieku śr. 39±10 lat). U wszystkich wykonano badanie ECHO 2D, M-mode i dopplerowskie. U 7 chorych rozpoznano toczeń aktywny. U 17 chorych metodą ELISA oznaczono poziom przeciwciał antykardiolipinowych. Wyniki: Stwierdzono, że w porównaniu z grupą kontrolną u chorych z SLE była obniżona maksymalna prędkość fali wczesnego napełniania (peak E) (0,67±0,19 vs. 0,87±0,13 m/s; p<0,02), zwiększona maksymalna prędkość fali późnego napełniania (peak A) (0,66±0,13 vs. 0,59±0,09 m/s; p<0,05) i zmniejszony stosunek E/A (E/A) (1,05±0,27 vs. 1,49±0,24; p<0,05). Dodatkowo przedłużony był czas rozkurczu izowo-lumetrycznegouchorychzSLE(IVRT)(96,3±18,6 vs. 79,5±12,9ms; p<0,001). Porównując chorych z aktywnym i nieaktywnym SLE stwierdzono istotnie mniejszy stosunek E/A (odpowiednio: 0,86±0,19 vs. 1,09±0,29; p<0,02) i istotnie bardziej wydłużony IVRT (odpowiednio: 108,6±12,1 vs. 92,6±18,8 ms; p<0,02). Nie obserwowano związku zaburzeń czynności rozkurczowej z czasem trwania choroby, stosowanym leczeniem, obecnością aCL. Wnioski: U chorych z SLE, bez klinicznych cech choroby serca, stwierdza się zaburzenia czynności rozkurczowej lewej komory, bardziej nasilone u chorych z chorobą aktywną.