Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: HOPE i Heart Prevention Study (HPS): nowa era prewencji kardiologicznej

Autor:
Jarosław D. Kasprzak, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
43
Strona końcowa:
47
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
badania kliniczne, prewencja, simwastatyną, ramipril
Czytaj

W dobie epidemii chorób układu sercowo-naczyniowego jednym z czołowych zadań kardiologii jest prewencja pierwotna i wtórna tych schorzeń. Wśród wielu prowadzonych badań klinicznych, za szczególnie ważne należy uznać HOPE i HPS - dwa badania, które wykazały możliwość znacznego obniżenia ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych i poprawy przeżycia w szerokich populacjach pacjentów. Uzyskane w nich wyniki leczenia pacjentów o podwyższonym ryzyku powikłań krążeniowych ramiprilem i simwastatyną, znacznie rozszerzają wskazania do ich stosowania, wytyczając nowe perspektywy leczenia prewencyjnego. Nowe, toczące się badania, muszą udzielić odpowiedzi na nowe pytania, z których najważniejsze to optymalizacja dawek zapobiegawczych, ocena możliwości potęgowania ich efektu przez ich terapię łączoną, "efekt klasy" a także na temat użyteczności tych leków w prewencji innych grup pacjentów, np. z izolowanym nadciśnieniem.