Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Co to jest lek antyarytmiczny? - nowe podejście do farmakoterapii zaburzeń rytmu

Autor:
Krzysztof J. Filipiak, Maciej Niewada
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
49
Strona końcowa:
55
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
leki antyarytmiczne
Czytaj

Zaburzenia rytmu serca stanowią nadal istotny problem kardiologiczny, którego leczenie, za pomocą farmakoterapii, jest daleko nie zadowalające. Istotny postęp farmakoterapii kardiologicznej, a przede wszystkim nauk podstawowych, przyniósł w ostatnim czasie powiększenie liczby dostępnych środków farmakologicznych, jak i zrozumienia przyczyn arytmii. Podkreśla się i szeroko dyskutuje udowodnione antyarytmiczne właściwości inhibitorów konwertazyangiotensyny (inhibitorów ACE), jak i - w mniejszym stopniu - antagonistów aldosteronu. Nowe podejście do zagadnień farmakoterapii antyarytmicznej opiera się na dowodach uzyskanych z badań klinicznych, w których niektóre nowe leki kardiologiczne, nie uważane dotąd za środki o działaniu antyarytmicznym, zmniejszały częstość nagłych zgonów sercowych, jak i napadów arytmii. Na przykład inhibitory ACE zmniejszają częstość napadów migotania przedsionków u osób z pozawałową dysfunkcją lewej komory oraz ilość nagłych zgonów w niektórych badaniach prewencji wtórnej. Spironolakton w badaniu RALES zmniejszał ryzyko nagłego zgonu sercowego o 20-30%. Niektóre z ostatnich doniesień na temat statyn sugerują ich potencjalne działanie antyarytmiczne. Powyższe problemy przedyskutowano na łamach niniejszego artykułu. Przeprowadzono również ogólne rozważania nad tym, "czym jest współcześnie rozumiany środek antyarytmiczny?".