Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Terapeutyczna angiogeneza w chorobie wieńcowej

Autor:
Anna Kopff, Jarosław Drożdż, Jarosław Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
63
Strona końcowa:
66
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
angiogeneza terapeutyczna, czynniki wzrostu, choroba wieńcowa
Czytaj

Pojęciem terapeutycznej angiogenezy określa się indukcję lub stymulację (używając czynników wzrostu lub kodujących je genów) rozwoju nowych naczyń krwionośnych, w celu leczenia stanów klinicznych charakteryzujących się miejscowym upośledzeniem unaczynienia. Mimo znacznego postępu w leczeniu choroby wieńcowej, część pacjentów z zaawansowaną objawową chorobą, nie jest skutecznie leczona farmakolo-gicznie ani dostępnymi metodami mechanicznej rewaskularyzacji (PTCA, CABG). Nową strategię leczenia choroby wieńcowej może stanowić pobudzanie wzrostu naczyń krążenia obocznego w mięśniu sercowym. W artykule przedstawiono ostatnio publikowane doniesienia dotyczące klinicznego zastosowania terapeutycznej angiogenezy u chorych z chorobą wieńcową.