Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Tetralogia Fallota u 64-letniej nieleczonej kobiety

Autor:
Paulina Wejner-Mik, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
71
Strona końcowa:
75
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tetralogia Fallota, dorosły, echokardiografia trójwymiarowa
Czytaj

Tetralogia Faiiotajest najczęstszą wrodzoną, siniczą wadą serca spotykaną u dorosłych, jednak nieleczeni chirurgicznie pacjenci rzadko osiągają dojrzały wiek. Opisujemy 64-letnią, skąpoobjawową pacjentkę z rozpoznaną w pierwszych dniach życia tetralogia Fallota, która nie poddała się leczeniu operacyjnemu. Wydolność fizyczną oceniono na 111° w klasyfikacji czynnościowej wg NYHA, ciśnienie tętnicze krwi 120/70. Welek-trokardiogramie, oprócz cech przerostu prawej komory, widoczny jest blok przedsionkowo-komorowy ll° typu Mobitza, z akcją serca o częstości 42/min. Dwu- i trójwymiarowe badanie echokardiograficzne potwierdziło obecność typowych cech tetralogii Fallota, ze średniego stopnia podzastawkową stenozą płucną. Trójwymiarowa echokardiografia umożliwiła dokładną planimetrię ubytku międzykomorowego, a także mięśniowego zwężenia drogi odpływu prawej komory. Wieloletnie przeżycie u opisywanej pacjentki można wiązać z umiarkowaną stenozą płucną, średniego stopnia przerostem mięśnia prawej komory i z dobrą funkcją lewej komory. Istotne znaczenie ma też dość szybka, mimo bloku przedsionkowo-komorowego akcja serca oraz oszczędzający tryb życia pacjentki.