Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy istnieje kardiomiopatia przerostowa osób starszych? - opis przypadku

Autor:
Maciej Janiszewski, Marek Kuch, Mirosław Dłużniewski, Marcin Młotek, Włodzimierz Mojkowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
77
Strona końcowa:
80
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiomiopatia przerostowa, echokardiografia
Czytaj

Kardiomiopatia przerostowa z zawężaniem drogi odpływu z lewej komory (HOCM) jest chorobą rozpoznawaną zwykle u osób w młodym wieku. Dość często pierwszym objawem choroby jest nagły zgon. Niejasne jest czy HOCM występuje również u osób w wieku starszym, a jeżeli tak, to czy jest to ta sama postać choroby, co u osób młodych. Prezentujmy przypadek 74-letniej pacjentki z nawracającymi napadami migotania przedsionków (PAF) i echokardiograficznymi cechami HOCM. U opisywanej pacjentki napady migotania przedsionków powodowały gwałtowne narastanie niewydolności serca. W sytuacji gdy chora, ze względu na liczne obciążenia chorobowe nie została zakwalifikowana do inwazyjnego leczenia HOCM, podstawowym celem stało się utrzymanie rytmu zatokowego. Lekiem, który okazał się najskuteczniejszy w zapobieganiu nawrotom PAF był amio-daron. Jego skuteczność w prezentowanym przypadku potwierdza kilkuletnia obserwacja pacjentki, u której utrzymuje rytm zatokowy i nie stwierdza się objawów narastania niewydolności serca.