Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Tolerancja wysiłku u pacjentów z przewlekłą elaektrostymulacją serca

Autor:
Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Bednarek, Jacek Majewski, Igor Tomala
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
135
Strona końcowa:
139
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
przewlekła stymulacja serca, tolerancja wysiłku, test 6-minutowego marszu
Czytaj

Wprowadzenie: Tolerancja wysiłku oznacza zdolność do wykonania pracy bez głębszych zaburzeń homeostazy lub zakłóceń sprawności ustroju. Cel pracy: Ocena tolerancji wysiłku populacji pacjentów z przewlekłą stymulacją serca przeprowadzona na grupie reprezentacyjnej. Materiał i metodyka: Oceniono tolerancję wysiłku w 190-osobowej grupie chorych z przewlekłą elektryczną stymulacją serca (100 mężczyzn, 90 kobiet w wieku od 50 do 85 lat, śr. 68,6). Zła tolerancja wysiłku oznaczała pojawienie się w czasie testu 6-minutowego marszu (M6): arytmii nadkomorowej, komorowej, nadmiernego wzrostu ciśnienia tętniczego lub stenokardii. Analizowano obecność złej tolerancji wysiłku w całej 190--osobowej grupie pacjentów, jak również w wyłonionych z niej 3 podgrupach: o niskiej, średniej i dobrej wydolności wysiłkowej mierzonej wielkością pokonanego w czasie testu M6 obciążenia względnego. Poddano analizie procentowy udział schorzeń kardiologicznych w zbiorach pacjentów z dobrą i złą tolerancją wysiłku a także zachowanie się ich rytmu podstawowego. Wyniki: W całej grupie zła tolerancja wysiłku była obecna u 44,5% pacjentów; w podobnym procencie u chorych z podgrup o niskiej, średniej i dobrej wydolności wysiłkowej mierzonej wielkością pokonanego obciążenia względnego. Różnice między grupami chorych o dobrej i złej tolerancji wysiłku w występowaniu schorzeń kardiologicznych i zachowaniu się rytmu podstawowego nie były istotne. Najczęstszym objawem złej tolerancji wysiłkowej okazała się arytmia. Złożona arytmia komorowa (pary i salwy) czterokrotnie częściej występowała u chorych pokonujących największe obciążenie w stosunku do najsłabszych. Arytmia występująca w czasie wysiłku nie była przez chorych odczuwana. Wnioski: 1. W czasie badania wysiłkowego wykazano u prawie połowy badanych pacjentów z przewlekłą stymulacją serca nieprawidłową reakcję układu sercowo-naczyniowego. 2. Test M6 z monitorowaniem elektrokardiogramu okazał się przydatny do ambulatoryjnej oceny tolerancji wysiłku chorych z rozrusznikiem serca.