Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Perfuzyjna echokardiografia kontrastowa z użyciem dipirydamolu i atropiny - doświadczenia wstępne

Autor:
Jarosław D. Kasprzak, Michał Ciesielczyk, Maria Krzemińska-Pakuła, Paulina Wejner-Mik, Jarosław Drożdż, Michał Plewka
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
141
Strona końcowa:
148
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
obrazowanie harmoniczne, echokardiografia kontrastowa, stress-echo, dipirydamol
Czytaj

Przezklatkowa echokardiografia dwuwymiarowa jest podstawową techniką diagnostyczną współczesnej kardiologii. Do jej istotnych ograniczeń należy jednak zależność od okna akustycznego, subiektywizm oceny kurczliwości serca i brak możliwości bezpośredniego uwidocznienia perfuzji miokardium. Nowe techniki echokardiograficzne ze szczególnym uwzględnieniem echokardiografii kontrastowej, stanowią próbę pokonania tych ograniczeń. Bezpośrednia ocena perfuzji może polegać na badaniu wzmocnienia kontrastowego po podaniu dożylnego środka kontrastowego. Prezentujemy wstępne doświadczenia nad wykorzystaniem echokardiograficznego testu dipirydamolowego z użyciem Optisonu w trybie bramkowanego obrazowania harmonicznego jako udoskonalonej metody oceny niedokrwienia miokardium. We wstępnej serii badań użyteczne diagnostycznie zacieniowanie miokardium uzyskano w 87% segmentów. Czułość rozpoznawania 70% zwężenia tętnic wieńcowych, w porównaniu z koronarografią wyniosła 81 %, a swoistość - 88%.