Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Endoteliny w regulacji funkcji układu krążenia

Autor:
Tomasz Kun, Ryszard Dąbrowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
149
Strona końcowa:
155
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
endoteliny, układ krążenia, ciśnienie tętnicze krwi
Czytaj

Rodzina endotelin składa się z 3 różniących się od siebie składem aminokwasowym peptydow, kodowanych przez 3 odrębne geny. Poznanie fizjologii i ostatnie odkrycia swoistych antagonistów receptorów dla endotelin pozwoliły scharakteryzować fizjologiczne właściwości tych peptydow i doprowadziło do narodzin skomplikowanej sieci wzajemnych uwarunkowań określanych dziś jako „układ endotelin". Obecność endotelin i ich receptorów wykazano niemal we wszystkich tkankach i narządach organizmu człowieka i zwierząt doświadczalnych. Udowodniono, że pełnią one kluczową rolę w regulacji funkcji układu krążenia przez bezpośrednie oddziaływanie na napięcie ściany naczyniowej, regulację ośrodkową, wpływ na wydzielanie AVP i ANP, oddziaływanie na układ renina-angiotensyna-aldosteron oraz regulację funkcji nerek. Praca podsumowuje najnowsze odkrycia dotyczące metabolizmu endotelin ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na kontrolę ciśnienia tętniczego krwi u zwierząt i człowieka.