Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaciskające zapalenie osierdzia - wciąż obecna przyczyna niewydolności serca

Autor:
Cezary Poszwiński, Tomasz Pasierski, Jan Herburt-Heybowicz
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
183
Strona końcowa:
186
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zaciskające zapalenie osierdzia, niewydolność serca, echokardiografia dopplerowska
Czytaj

Zaciskające zapalenie osierdzia stanowiło w przeszłości częstą przyczynę prawokomorowej niewydolności serca, której rozpowszechnienie znacznie obecnie zmalało. Niewydolność serca wynikająca z konstrykcji osierdziowej nie poddaje się leczeniu farmakologicznemu, a zabieg chirurgiczny przynosi znaczącą poprawę objawową. Przedstawiono przypadek potwierdzonego śródoperacyjnie zaciskającego zapalenia osierdzia u 67-letniego mężczyzny z rozpoznawaną od wielu lat niewydolnością serca oporną w ostatnim okresie na leczenie farmakologiczne. Rozpoznanie postawiono na podstawie stwierdzanych w badaniu radiologicznym klatki piersiowej zwapnień worka osierdziowego oraz obrazu echokardiograficznego mimo niejednoznacznego wyniku rezonansu magnetycznego klatki piersiowej. Po niepowikłanym zabiegu operacyjnym obserwowano znaczną poprawę stanu ogólnego, co pozwoliło na trwałe odstawienie leków odwadniających. Omówiono skuteczność i ograniczenia stosowanych obecnie metod rozpoznawania zaciskającego zapalenia osierdzia.