Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Odwracalna dysfunkcja mięśnia serca u chorych na przewlekłą chorobę wieńcową

Autor:
Wojciech Kosmala
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
3
Strona początkowa:
215
Strona końcowa:
218
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba niedokrwienna serca, odwracalna dysfunkcja mięśnia serca
Czytaj

Przewlekła choroba niedokrwienna serca często prowadzi do zaburzeń czynności lewej komory, które mogą ulegać całkowitej lub częściowej normalizacji po przywróceniu prawidłowego ukrwienia wieńcowego. W powstawaniu odwracalnej dysfunkcji mięśnia serca u chorych z przewlekłą chorobą wieńcową (ODMS), biorą udział 2 procesy: powtarzające się lub przewlekłe ogłuszenie mięśnia serca w następstwie nawracającego niedokrwienia oraz wewnątrzpochodne spontaniczne zahamowanie czynności kardiomiocytów, w tym ich metabolizmu i kurczliwości, w celu przetrwania w warunkach obniżonej perfuzji wieńcowej, co określane jest mianem hibernacji. W identyfikacji ODMS wykorzystywanych jest kilka technik: pozytronowa tomografia emisyjna (PET), próba dobutaminowa z użyciem niskich dawek leku (LDDE), echokardiografia kontrastowa, spoczynkowe i wysiłkowe obrazowanie z użyciem talu 201 za pomocą tomografii komputerowej z emisją pojedynczego fotonu (SPECT), SPECT z użyciem technetu 99m MIBI, jądrowy rezonans magnetyczny (MRI). Wszystkie wymienione techniki cechują się wysoką czułością (83-90%), natomiast specyficzność jest mała dla obrazowania z użyciem talu (47-54%), większa dla technetu (69%) i PET (73%), natomiast zdecydowania największa dla LDDE (81 %). LDDE zajmuje szczególną pozycję wśród różnych metod identyfikacji ODMS, gdyż jako jedyna wykrywa żywotność mięśnia serca przez wykazanie obecności rezerwy skurczowej w zakresie segmentów o upośledzonej kurczliwości.