Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą serca

Autor:
Beata Kucińska, Maria Wróblewska-Kałużewska, Bożena Werner, Katarzyna Penconek, Tomasz Floriańczyk, Krzysztof Godlewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
3
Strona początkowa:
243
Strona końcowa:
249
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
noworodek, czynnościowo pojedyncza komora, diagnostyka, leczenie paliatywne
Czytaj

Wprowadzenie: Terminem czynnościowo pojedynczej komory serca określa się wiele wrodzonych wad serca, których wspólną cechą jest brak lub niedorozwój jednej z komór. Złożoność anomalii wchodzących w skład czynnościowo wspólnej komory stwarza trudności diagnostyczne, wymaga dokładnej oceny anatomicznej i hemodynamicznej przed kwalifikacją do kolejnych etapów leczenia chirurgicznego. Cel pracy: Celem pracy była analiza postępowania diagnostycznego i leczenia u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 36 noworodków (22 chłopców i 14 dziewczynek) hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego w latach 1994-2001. U wszystkich badanych wykonano badanie podmiotowe i przedmiotowe, badanie radiologiczne klatki piersiowej, badanie EKG, echo-2D a u 4 badania angiograficzne. Wyniki: Rozpoznano atrezję trójdzielną (AT) u 23, dwunapływową komorę lewą (DILV) u 9, dwunapływową komorę prawą(DIRV)u 1, atrezję płucną z ciągłą przegrodą międzykomorową(AP+IVS) u 3 noworodków. U 23 noworodków ze zmniejszonym przepływem płucnym w obrazie klinicznym dominowała sinica, u noworodków ze zwiększonym przepływem płucnym obserwowano objawy niewydolności krążenia. Zabieg Rashkinda wykonano u 10zATorazu 2 noworodków z AP+IVS. U 21 noworodków ze zmniejszonym przepływem płucnym wykonano zespolenie systemowo-płucne typu Blalock-Taussig a 6 ze zwiększonym przepływem płucnym zakwalifikowano do bandingu tętnicy płucnej. U 2 wykonano równoczasowo operację zwężonej cieśni aorty. 7 noworodków z AT i 1 z DILV nie wymagało leczenia paliatywnego w okresie noworodkowym. Jeden noworodek z AT, przyjęty do Kliniki w stanie skrajnie ciężkim zmarł w pierwszej dobie po zabiegu Rashkinda. Wnioski: Obraz kliniczny noworodków z czynnościowo wspólną komorą jest różnorodny i może obejmować uogólnioną sinicę lub nasiloną niewydolność krążenia, zależnie od wielkości przepływu płucnego. Rodzaj i pilność leczenia paliatywnego są uzależnione od wielkości przepływu płucnego. Około 75% noworodków z czynnościowo wspólną komorą wymaga leczenia paliatywnego w okresie noworodkowym.