Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Uogólniona odpowiedź zapalna u chorych poddanych zabiegom chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego

Autor:
Grzegorz Suwalski, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
3
Strona początkowa:
259
Strona końcowa:
266
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
odczyn zapalny, pomostowanie aortalno-wieńcowe
Czytaj

Odpowiedź zapalna stanowi istotny obszar zainteresowania współczesnej kardiologii. Przetrwałą reakcję zapalną powiązano aktualnie m.in. z patogenezą choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, przyspieszonego rozwoju miażdżycy. Odczyn zapalny uważany jest za podstawowy czynnik doprowadzający do destabilizacji blaszki miażdżycowej i wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego. W ostatnim czasie znacznie wzrasta zainteresowanie uogólnioną odpowiedzią zapalną u chorych poddanych zabiegowi pomostowa-nia aortalno-wiencowego między innymi ze względu na wiele powikłań pooperacyjnych mogących być jej wynikiem. Celem niniejszej pracy jest analiza czynników mających wpływ na siłę procesu zapalnego indukowanego ingerencją kardiochirurgiczną zwłaszcza tych, w których przypadku istnieje możliwość modulacji przedoperacyjnych i śródoperacyjnych.