Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena ryzyka operacyjnego przed zabiegami naczyniowymi - punkt widzenia kardiologa

Autor:
Wojciech Braksator, Joanna Syska-Sumińska, Artut Mamcarz, Karol Wrzosek, Marek Kuch, Mirosław Dłużniewski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
3
Strona początkowa:
267
Strona końcowa:
272
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niekardiochirurgiczne operacje naczyniowe, stratyfikacja ryzyka operacyjnego, wydolność czynnościowa, echokardiografia dobutaminowa
Czytaj

Schorzenia naczyniowe stanowią istotny problem zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej. Dynamiczny rozwój technik diagnostycznych powoduje, że wzrasta ilość operacji naczyniowych niekardiochirurgicznych. Niekardiochirurgiczne operacje naczyniowe (n.o.n.) dotyczą głównie pacjentów po 60 r.ż. W Europie w 2025 roku ilość osób wtym wieku wzrośnie do 225 mln. Podstawową przyczyną zachorowalności i umieralności w tej grupie pacjentów są powikłania kardiologiczne. Odsetek tych powikłań sięga średnio 10%, a śmiertelność 30-dniowa w grupie n.o.n. jest dwukrotnie wyższa niż w ogólnej operowanej populacji i wynosi 5--6%, śmiertelność 5-letnia dochodzi do 45%. U podłoża powikłań kardiologicznych leży zjawisko niedokrwienia mięśnia serca. Częstość występowania choroby niedokrwiennej serca w tej grupie chorych szacuje się na 50-70%. Stratyfikacja ryzyka operacyjnego na przełomie ostatniego 15-lecia uległa pewnym modyfikacjom. Ostatnie standardy Amerykańskich Towarzystw Medycznych opracowane w 2002 roku zalecają wnikliwą ocenę kliniczną z określeniem wydolności czynnościowej pacjenta przed n.o.n., poszerzoną w wybranych przypadkach o specjalistyczne badania dodatkowe takie jak echokrdiografia dobutaminowa czy koronarografia.