Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Fibraty - dlaczego ważne? Statyny - dlaczego ważniejsze?

Autor:
Jacek Lewandowski, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
3
Strona początkowa:
273
Strona końcowa:
280
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
statyny, fibraty, dyslipidemie, czynniki ryzyka
Czytaj

Fibraty i statyny stanowią obecnie podstawowe leki hipolipemizujące w praktyce klinicznej. W ostatnim czasie wzrasta rola statyn, chociaż pojawiają się również interesujące doniesienia o roli fibratów w farmakoterapii kardiologicznej. Aktualnie - po publikacji wyników badania HPS {Heart Protection Study) - statyny zyskały kolejne dowody kliniczne na rzecz ich szerszego stosowania. Niniejsza debata ma celu skonfrontowanie tych dwóch grup leków pod kątem ich działania farmakologicznego i dowodów pochodzących z kontrolowanych badań świadczących o ich korzystnym wpływie. Dwaj uczestnicy debaty - reprezentujący odpowiednio fibraty i statyny - poproszeni zostali o ustosunkowanie się do trzech kwestii: podstaw epidemiologicznych stosowania tych grup leków, efektów działania statyn i fibratów w praktyce klinicznej oraz dowodów płynących z badań klinicznych nad tymi lekami (evidence-based medicine). Każdy z uczestników dyskusji podsumował też swoje stanowisko względem obecnego statusu terapeutycznego grupy leków, którą przedstawiał.