Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dusznica oporna na leczenie - alternatywne metody terapii

Autor:
Karina Wierzbowska, Jarosław Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
3
Strona początkowa:
281
Strona końcowa:
283
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dusznica oporna na leczenie, neuromodulacja, rewaskularyzacja laserowa, terapia genowa
Czytaj

Zaawansowana, nie poddająca się leczeniu farmakologicznemu ani rewaskularyzacji choroba wieńcowa, stanowi trudne wyzwanie terapeutyczne, nie znajdujące w chwili obecnej jednoznacznego rozwiązania. Wraz z wydłużaniem się średniej długości życia, stałą poprawą opieki kardiologicznej oraz zwiększającym się odsetkiem wykonywanych zabiegów przezskornej angioplastyki naczyń wieńcowych i operacji pomostowania aortalno-wieńcowego, wzrasta liczba pacjentów nie kwalifikujących się z różnych przyczyn do dalszego klasycznego leczenia. W opracowaniu przedstawiono w zarysie aktualne zalecenia Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dotyczące diagnostyki i postępowania w dusznicy opornej na leczenie oraz przegląd prac prezentujących wyniki kilku alternatywnych metod terapeutycznych.