Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Siedem przypadków nietypowej lokalizacji śluzaka serca

Autor:
Wojciech Dyk, Piotr Hendzel, Anna Klisiewicz, Krzysztof Kotlinski, Maria Giec-Kowalewska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
3
Strona początkowa:
289
Strona końcowa:
293
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
śluzak zastawki serca, śluzak serca, łagodny nowotwór serca
Czytaj

Przedstawiono siedem przypadków śluzaka serca o nietypowej lokalizacji. U czterech chorych stwierdzono śluzaki zastawek serca, u jednego lewej komory, mięśnia brodawkowatego oraz dwustronny prawego i lewego przedsionka. We wszystkich przypadkach możliwe było wycięcie guzów w granicach zdrowej tkanki. Rozpoznania potwierdzono badaniem anatomopatologicznym.