Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przeszczepy komórkowe i terapia genowa. Nowe metody leczenia pozawałowej niewydolności krążenia

Autor:
Natalia Rozwadowska, Dorota Fiszer, Tomasz Siminiak, Ryszard Kalawski, Maciej Kurpisz
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
4
Strona początkowa:
325
Strona końcowa:
329
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
komórki macierzyste, zawał serca, terapia genowa
Czytaj

Liczba przypadków pozawałowej niewydolności krążenia (pnk) ciągle wzrasta, a obecnie stosowane metody leczenia nie umożliwiają bezpośredniego wpływu na zmienioną zawałem tkankę. Proponowane, nowe podejście terapeutyczne oparte jest na inżynierii komórkowej i terapii genowej bądź też na połączeniu obu tych technik. Do tej pory jako źródło komórek do przeszczepu w miejsce blizny pozawałowej zaproponowano autologiczne komórki szpiku, fibroblasty, mioblasty oraz kardiomiocyty. Opracowana terapia genowa polega na podawaniu konstrukcji zawierających geny powiązane z procesem angiogenezy: VEGF tyascu-lar endothelial growth factor), bFGF/FGF2 {basie fibroblast growth factor), PDGF-BB {platelet-derived growth factor BB) i HIF-1 a (hypoxia-inducible factor-1a). Zarówno inżynieria komórkowa, jak i terapia genowa były testowane na modelu zwierzęcym. Większość protokołów przeszło pomyślnie I fazę badań klinicznych, w tej chwili na całym świecie trwają badania fazy II. Uzyskanie miarodajnych wyników pozwoli na zoptymalizowanie terapii i być może dostarczy pacjentom i lekarzom długo oczekiwanego rozwiązania problemu, jakim jest ciągle zwiększająca się ilość przypadków pnk W przedstawionej pracy podsumowano nowe metody leczenia w pozawałowej niewydolności krążenia.