Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dwukierunkowy częstoskurcz komorowy - aktualny stan wiedzy

Autor:
Janusz Kudlicki, Teresa Widomska-Czekajska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
4
Strona początkowa:
367
Strona końcowa:
372
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dwukierunkowy częstoskurcz komorowy, rodzinny polimorficzny częstoskurcz komorowy, katecholaminergiczny częstoskurcz komorowy, kalsekwestryna, receptor rianodynowy typu 2
Czytaj

Dwukierunkowy częstoskurcz komorowy (bidirectional ventricular tachycardia) jest rzadko spotykanym zaburzeniem rytmu serca, a mechanizm jego powstawania wciąż nie jest jasny. Charakteryzuje się on naprzemienną zmianą osi elektrycznej serca w płaszczyźnie czołowej w kolejnych ewolucjach o około 180 stopni. Występuje zwykle rodzinnie (rodzinny polimorficzny częstoskurcz komorowy - familialpolymorphic ventri-cular tachycardia), uznawany jest również za typowe zaburzenie rytmu w przebiegu zatrucia naparstnicą. Pojawia się w sytuacjach, w których dochodzi do podwyższonej aktywności adrenergicznej, jak np. wysiłek fizyczny lub stres emocjonalny (częstoskurcz katecholaminozależny lub częstoskurcz wyzwalany stresem - catecholaminergicpolymorphic ventricular tachycardia, stress-inducedpolymorphic ventricular tachycardia). Podłożem choroby jest mutacja genu sercowego receptora rianodyny RYR2 (1q42-q43), przekazywana w sposób autosomalny dominujący lub genu sercowego kalsekwestryny (1 p13,3-p11), przekazywana w sposób autosomalny recesywny. Niekontrolowane uwalnianie jonów wapnia z siateczki sarkoplazmatycznej do cytoplazmy jest źródłem patologicznej aktywności, wyzwalanej przez późne depolaryzacje następcze. Nagłe zgony są najbardziej dramatycznym objawem spotykanym w rodzinach dotkniętych chorobą. Skumulowana śmiertelność do wieku 30 lat wynosi ok. 31 %. Własne doświadczenia autorów dotyczą rodziny, w której dwaj bracia zmarli nagle w wieku 6 miesięcy i 12 lat, a 4 siostry mają liczne komorowe zaburzenia rytmu serca z epizodami częstoskurczu dwukierunkowego i zespołami MAS. Lekami z wyboru są blokery receptorów p-adrenergicznych, a przy braku ich skuteczności wskazane jest wszczepienie kardiowertera-defibrylatora.