Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Układ grupowy krwi Lewis a choroba wieńcowa

Autor:
Tomasz Rechciński, Katarzyna Kołodziej
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
4
Strona początkowa:
373
Strona końcowa:
375
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
układ grupowy krwi Lewis, choroba wieńcowa, uszkodzenie reperfuzyjne, miażdżyca
Czytaj

Oligosacharydy tworzące układ grupowy Lewis, reprezentowany na erytrocytach, a także na większości komórek organizmu, wzbudziły ostatnio zainteresowanie badaczy ze względu na swe potencjalne znaczenie w patogenezie choroby niedokrwiennej serca. Ich rola w tym procesie miałaby polegać na pośredniczeniu w mechanizmach adhezji leukocytów do komórek śródbłonka. W pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych i epidemiologicznych świadczące o tym, że u osób z fenotypem Lewis (a-b-) występuje większe ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Autorzy przytaczają także wnioski z prac eksperymentalnych dotyczących zapobiegania poreperfuzyjnemu uszkodzeniu tkanek dzięki stosowaniu syntetycznego analogu antygenu Lewis.