Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w zapobieganiu chorobom serca i naczyń - dotychczasowy stan wiedzy

Autor:
Radosław Bartkowiak, Beata Wożakowska-Kapłon, Marianna Janion
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
4
Strona początkowa:
385
Strona końcowa:
387
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
omega-3 wielonienasycone kwasy tłuszczowe, czynniki ryzyka, choroby układu krążenia, dieta
Czytaj

Dane epidemiologiczne wyraźnie wskazują na ochronne działanie omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i ich wpływ na obniżenie śmiertelności z powodu chorób serca. Mechanizmy prowadzące do korzystnego działania omega-3 kwasów tłuszczowych nie są jednak do końca poznane. Wydaje się, że ich rola w prewencji i leczeniu chorób układu krążenia zależy od wpływu na czynność śródbłonka naczyniowego, czynniki układu krzepnięcia oraz od działania antyarytmicznego polegającego na stabilizacji elektrycznej kardiomiocytów. Dlatego modyfikacja nawyków żywieniowych w prewencji pierwotnej i wtórnej, powinna również polegać na zwiększeniu spożycia mięsa ryb i innych produktów zawierających duże ilości omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.