Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowe horyzonty w terapii niewydolności krążenia - transplantacje komórkowe

Autor:
Tomasz Jeżewski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
4
Strona początkowa:
389
Strona końcowa:
391
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność krążenia, autologiczny przeszczep mioblastów
Czytaj

Pozawałowa niewydolność krążenia jest dużym problemem epidemiologicznym. Tradycyjne leczenie, mimo spowalniania procesów remodelingu lewej komory, nie przywraca funkcji obumarłego miokardium. Wyniki cytowanych prac doświadczalnych oraz pierwszych prac klinicznych potwierdzają możliwość przeszczepia-niawobręb mięśnia sercowego autologicznych mioblastów lub multipotencjalnych komórek szpikowych. Wymienione populacje komórek po wszczepieniu do miokardium różnicują się w kierunku kardiomiocytów poprawiając funkcję niewydolnego mięśnia sercowego.