Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Udział czynników zapalnych w patogenezie miażdżycy

Autor:
Andrzej Bolewski, Robert Plewa, Tomasz Siminiak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
61
Strona końcowa:
69
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
miażdżyca, komórkowe molekuły adhezyjne, CRP, statyny
Czytaj

Udział czynników zapalnych w patogenezie miażdżycy jest od początku lat 90. szeroko dyskutowany i badany. Liczne badania eksperymentalne i kliniczne potwierdzają podstawową rolę procesów obronnych wobec czynników uszkadzających ścianę naczyń w powstawaniu zmian miażdżycowych. Trwają poszukiwania zależności między markerami procesów zapalnych a ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych. Dotychczasowe wyniki badań sugerują, że podwyższone wartości stężeń komórkowych molekuł adhezyjnych i CRP korelują z gorszym rokowaniem, także u chorych z prawidłowym lipidogramem. W pracy podsumowano najnowsze dane dotyczące roli procesów zapalnych w powstawaniu zmian miażdżycowych, zależności miedzy stężeniami markerów zapalnych a rokowaniem oraz możliwości ingerencji farmakologicznych w proces aterogenezy.