Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przydatność 24-godzinnego ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego - aktualny stan wiedzy

Autor:
Małgorzata Kurpesa
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
71
Strona końcowa:
78
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego, nadciśnienie tętnicze, dippers, non-dippers
Czytaj

Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM) jest nieinwazyjnym badaniem o przydatności potwierdzonej w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego. 24-godzinne ABPM pozwala nie tylko na ocenę wartości ciśnienia, ale również jego rytmu dobowego, którego zaburzenia wydają się mieć istotne znaczenie prognostyczne nie tylko u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Uznanym wskazaniem do wykonania 24-godzinnego ABPM jest również ocena skuteczności leczenia obniżającego ciśnienie. W ostatnich zaleceniach WHO wskazuje się na celowość wykonywania tego badania u pacjentów z tzw. nadciśnieniem "białego fartucha" oraz w przypadkach podejrzenia hipotonii. Na podstawie wieloletnich doświadczeń klinicznych z tą metodą diagnostyczną wydaje się jednak, że może być ona przydatna jeszcze w wielu innych sytuacjach klinicznych.