Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie badań epidemiologicznych dla rozwoju kardiologii prewencyjnej

Autor:
Beata Orłowska-Włodarczyk
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
89
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
badania epidemiologiczne, czynniki ryzyka, choroby układu krążenia
Czytaj

Rozwój badań epidemiologicznych w kardiologii datuje się od połowy XX wieku, tj. od czasu, kiedy stwierdzono występowanie na masową skalę chorób cywilizacyjnych. Dzięki zapoczątkowanym we Framingham badaniom nad determinantami chorób układu krążenia, miażdżycę tętnic uznano za schorzenie polietiolo-giczne, związane z występowaniem i wzajemną potencjalizacją licznych czynników ryzyka. Słuszność takiego podejścia do leczenia miażdżycy udowodniły wyniki wdrożonych programów prewencyjnych oraz licznych wieloośrodkowych badań klinicznych. Praca podsumowuje wkład badań epidemiologicznych w rozwój kardiologii prewencyjnej.