Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stymulacja resynchronizująca w niewydolności serca

Autor:
Michał Marchel, Krzysztof J. Filipiak, Roman Steckiewicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
91
Strona końcowa:
95
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, stymulacja dwukomorowa, leczenie resynchronizujące, zespół QRS
Czytaj

Stymulacja resynchronizująca (CRT - cardiac resynchronization therapy) jest nową, obiecującą metodą leczenia zaawansowanej niewydolności serca (NS) u pacjentów z zaburzeniami przewodnictwa śródkomo-rowego. W opracowaniu przedstawiono miejsce CRT w leczeniu NS w świetle najnowszych wytycznych towarzystw naukowych. Omówiono epidemiologię zaburzeń przewodnictwa w NS, wyniki najnowszych badań klinicznych dotyczących stymulacji dwukomorowej (BiV - biventricular pacing), wyniki zastosowania BiV w różnych sytuacjach klinicznych, w tym u pacjentów z przetrwałym bądź utrwalonym migotaniem przedsionków. Artykuł prezentuje przegląd najnowszego piśmiennictwa dotyczącego możliwości implantowania urządzeń pełniących zarówno rolę BiV, jak i kardiowertera-defibrylatora (ICD - implantable cardioverter defibrilator), skuteczności rozszerzania klasycznych układów prawokomorowych do dwukomorowych u pacjentów poddanych wcześniej stymulacji, zastosowania echokardiografii trójwymiarowej w ocenie i prognozowaniu wyników CRT oraz omawia doniesienie na temat jej kosztowej efektywności.