Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skrajne zwężenie lewego ujścia żylnego z wysokim nadciśnieniem płucnym skutecznie leczone operacyjnie - opis przypadku

Autor:
Andrzej Tomaszewski, Elżbieta Krawczyk, Zygmunt Modrzewski, Janusz Stążka, Teresa Widomska-Czekajska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
101
Strona końcowa:
104
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zwężenie zastawki mitralnej, nadciśnienie płucne, leczenie operacyjne
Czytaj

Wymiana zastawki mitralnej jest postępowaniem z wyboru w przypadkach zaawansowanego zwężenia ujścia żylnego lewego z dużymi zmianami organicznymi zastawki i aparatu podzastawkowego. Współistniejące nadciśnienie płucne obciąża rokowanie nie stanowiąc jednak przeciwwskazania do operacji. Opisano przypadek skrajnego zwężenia ujścia mitralnego (pole zastawki 0,4 cm2). Po operacji uzyskano istotny spadek skurczowego ciśnienia w tętnicy płucnej (z 85 mmHg do 36 mmHg). Zdecydowanie poprawiła się też wydolność układu krążenia z III do I/II klasy wg NYHA. Na uwagę zasługuje znakomita zgodność oceny do-pplerowskiej i śródoperacyjnej pola zastawki. Autorzy zastanawiają się, jaka jest granica zwężenia ujścia mitralnego umożliwiająca życie.