Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Prenatalne rozpoznanie wady serca płodu pacjentki z wrodzonym zwężeniem zastawki aortalnej - opis przypadku

Autor:
Hanna Siudalska, Joanna Dangel, Andrzej Raczyński, Iwona Woźniewska, Krystyna Gralińska, Wanda Rydlewska-Sadowska, Piotr Hoffman
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
105
Strona końcowa:
108
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ciąża, wrodzone zwężenie zastawki aortalnej, echokardiografia prenatalna, wrodzona wada serca płodu
Czytaj

Przedstawiamy przypadek 32-letniej ciężarnej z ciasnym, bezobjawowym zwężeniem dwupłatkowej zastawki aortalnej. W 22 tygodniu ciąży prenatalne badanie echokardiograficzne uwidoczniło ciasne zwężenie cie-śni aorty i hypoplazję łuku aorty płodu. Przez okres ciąży, porodu i połogu oraz następne pięć lat obserwacji pacjentka nie odczuwała dolegliwości. Rozpoznaną prenatalnie wadę serca dziecka potwierdzono po urodzeniu w badaniu echokardiograficznym, a następnie skorygowano chirurgicznie w trybie pilnym z dobrym wynikiem.