Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia adaptacji układu krążenia do pozycji pionowej u osób z omdleniami wazowagalnymi oceniane metodą analizy zmienności rytmu zatokowego

Autor:
Agnieszka Zygmunt, Jerzy Stańczyk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
191
Strona końcowa:
195
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
omdlenie wazowagalne, zmienność rytmu serca
Czytaj

Kluczową rolę w etiopatogenezie omdlenia wazowagalnego pełnią zaburzenia autonomicznej regulacji czynności układu sercowo-naczyniowego. Analiza zmienności rytmu zatokowego (heart rate variability -HRV) jest metodą umożliwiającą ocenę równowagi autonomicznej w różnych sytuacjach fizjologicznych. W pracy omówiono zastosowanie tej metody do oceny zaburzeń adaptacji układu krążenia do pozycji pionowej u osób z omdleniami wazowagalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem badania na stole pionizacyjnym. Przedstawiono nieprawidłowości występujące zarówno w początkowej fazie pionizacji, jak i te rejestrowane bezpośrednio przed incydentem omdlenia. Zwrócono także uwagę na opisywane u tych pacjentów zaburzenia podstawowego napięcia autonomicznego układu nerwowego, w tym zaburzony dobowy profil napięcia tego układu.