Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Włóknienie miokardium w nadciśnieniu tętniczym - patogeneza i perspektywy farmakoterapii

Autor:
Bogdan Podwysocki, Bogdan Wróbel, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
197
Strona końcowa:
203
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nadciśnienie tętnicze, włóknienie, inhibitory enzymu konwertującego
Czytaj

Nadciśnienie tętnicze związane jest z dynamicznym procesem przebudowy układu sercowo-naczyniowego, prowadzącym do przerostu lewej komory. W procesie tym, obok przerostu spowodowanego zwiększeniem masy miocytów, dokonuje się postępujące zwłóknienie tkanki mięśnia sercowego (fibrogeneza). Zwiększenie syntezy kolagenu stanowi typową reakcję fibroblastów na zwiększone obciążenie hemodynamiczne serca. Od niedawna poznano znaczenie układu renina-angiotensyna-aldosteron dla rozwoju tego elementu patogenezy, a wyniki badań wskazują na możliwość skutecznej interwencji farmakologicznej. Dzięki wprowadzeniu metod pomiaru stężenia metabolitów kolagenu we krwi możliwa jest nieinwazyjna, biochemiczna ocena dynamiki procesu włóknienia w mięśniu sercowym, związanych między innymi z rozwojem dysfunkcji rozkurczowej serca, jak również ocena skuteczności leków o działaniu przeciwdziałającym włóknieniu. W obecnej pracy podsumowane są wyniki publikacji, dokumentujące możliwość hamowania włóknienia miokardium poprzez leczenie lisinoprilem, perindoprilem, losartanem i spironolaktonem. Metody współczesnej farmakoterapii pozwalają zatem na skuteczną ingerencję w metabolizm kolagenu w warunkach włóknienia w przebiegu nadciśnienia, a także niewydolności serca. Może to miea istotne implikacje kliniczne, np. w zakresie poprawy funkcji skurczowej i normalizacji wskaźników funkcji rozkurczowej serca.