Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ingerencja w mechanizmy humoralnej odpowiedzi immunologicznej jako metoda leczenia kardiomiopatii rozstrzeniowej

Autor:
Katarzyna Kołodziej, Tomasz Rechciński
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
205
Strona końcowa:
209
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zapalenie mięśnia sercowego, kardiomiopatia rozstrzeniowa, immunomodulacja
Czytaj

Według najnowszych danych u podstaw kardiomiopatii rozstrzeniowej leży przewlekłe zapalenie mięśnia sercowego. Istnieją przesłanki ku temu, aby sądzić, że ingerencja w mechanizmy immunologiczne może stanowia skuteczną metodę terapii tej jednostki, szczególnie u pacjentów, u których konwencjonalne metody terapeutyczne nie odnoszą skutku. W poniższej pracy autorzy przedstawiają trzy uzupełniające metody leczenia kardiomiopatii rozstrzeniowej: immunosupresję, podawanie immunoglobulin oraz immunoadsorbcję.