Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Operacja Rossa

Autor:
Urszula Ablewska
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
211
Strona końcowa:
214
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
operacja Rossa, wymiana zastawki aortalnej
Czytaj

W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła liczba rozpoznawanych i operowanych wad zastawki aortalnej. Choroby zastawki aortalnej stanowią dla kardiochirurgów bardzo trudne zadanie. Głównym problemem jest konieczność wyboru najwłaściwszej metody korekcji wady. W 1967 r. D. Ross jako pierwszy na świecie wszczepił własną zastawkę płucną w miejsce zastawki aortalnej. Zastawka płucna zastępowana jest homograftem. Znakomite odległe wyniki tej metody w ponad 30--letniej obserwacji, ograniczona liczba powikłań operacji, bardzo dobra funkcja wszczepionego autograftu oraz lewej komory powodują rosnące zainteresowanie tą metodą leczenia. Strukturalne podobieństwo zastawki płucnej i aortalnej prowadzi do bardzo dobrych hemodynamicznych efektów operacji, nie tylko w spoczynku, ale także podczas ekstremalnych wysiłków. Brak konieczności stosowania leków przeciwzakrzepowych oraz wzrost autograftu wraz z pacjentem stanowią szczególne zalety operacji Rossa, zwłaszcza u dzieci. Wszyscy pacjenci po tej operacji prowadzą normalne, aktywne życie.