Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stenty powlekane

Autor:
Jakub Foryś
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
215
Strona końcowa:
217
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
stenty powlekane, restenoza, sirolimus, paklitaksel
Czytaj

Głównym problemem kardiologii inwazyjnej, pogarszającym odległe wyniki leczenia, jest restenoza po zabiegu PTCA. Mimo postępu, wprowadzenia nowych rozwiązań: mechanicznych, leczenia promieniowaniem jonizującym i systemowej farmakoterapii - problem ten pozostaje ciągle nierozwiązany. Stenty powlekane są aktualnie najbardziej obiecującym środkiem w walce z restenoza, dającym nadzieję na skuteczne zapobieganie temu odległemu powikłaniu w niedalekiej przyszłości. Potwierdzają to przedstawione wyniki badań ze stentami uwalniającymi sirolimus (rapamycynę) i paklitaksel.