Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Śluzak nawrotowy lewego przedsionka

Autor:
Urszula Ablewska, Jacek Różański, Beata Kuśmierczyk, Irena Rawczyńska-Englert
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
223
Strona końcowa:
226
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nawrotowy śluzak lewego przedsionka, echokardiografia
Czytaj

Przedstawiamy przypadek 52-letniej chorej ze śluzakiem nawracającym lewego przedsionka, żeby zwrócia uwagę jak ważna jest szybka diagnostyka, możliwa w obecnej dobie. W przypadku śluzaka wystarczająca jest diagnostyka nieinwazyjna. W 1985 r. na podstawie echokardiografii rozpoznano śluzaka lewego przedsionka, manifestującego się zaawansowaną niewydolnością lewokomorową serca. Chora poddana była leczeniu operacyjnemu. Po 15 latach pacjentka zaczęła odczuwaa duszność wysiłkową. Przez następne 20 miesięcy leczenia zachowawczego rozwinęła się niewydolność prawokomorowa. W październiku 2001 r. chora była ponownie hospitalizowana, a po badaniu echokardiograficznym i rozpoznaniu nawrotowego śluzaka w lewym przedsionku po raz drugi operowana. Manifestacja kliniczna śluzaków zależy od ich położenia, wielkości oraz ruchomości. Z powodu powikłań zatorowych, niewydolności serca a także nagłego zgonu chorzy ze śluzakami powinni bya pilnie operowani. Zalecana co 1 lub 2 lata kontrola echokardiograficzna z powodu możliwości nawrotu lub przerzutu śluzaka po operacji winna bya kontynuowana nie tylko przez 15 lat, ale również zawsze z powodu każdej dolegliwości chorego, niezależnie od czasu jaki upłynął od operacji.