Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej implantacją stentu powlekanego rapamycyną

Autor:
Jakub Foryś, Jan Zbigniew Peruga, Michał Plewka, Tomasz Jeżewski, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
227
Strona końcowa:
231
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pień lewej tętnicy wieńcowej, stenty powlekane, rapamycyna
Czytaj

Zabiegi przezskórnej rewaskularyzacji w obrębie pnia lewej tętnicy wieńcowej (p.l.t.w.) są ciągle wyzwaniem dla kardiologów inwazyjnych. Przedstawiony przez nas przypadek dotyczy 44-letniego mężczyzny z kilkutygodniowym wywiadem choroby niedokrwiennej serca, u którego koronarografia uwidoczniła zwężenie w p.l.t.w. zawężające światło naczynia do 95%. Chory został zakwalifikowany do zabiegu koronaroplastyki z użyciem stentu powlekanego rapamycyną. Po niepowikłanym zabiegu obserwowano poprawę kliniczną, a po 4 miesiącach wykonano u pacjenta kontrolną koronarografię. Badanie to wykazało bardzo dobry odległy efekt zabiegu.