Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Właściwości antyangiogenne piroksykamu w teście skórnej angiogenezy indukowanej u myszy komórkami izolowanymi z ludzkich raków płuca

Autor:
Ewa Sommer, Małgorzata Filewska, Włodzimierz Kupis, Piotr Rudziński, Paweł Caban, Jarosław Religioni, Mariusz Chabowski, Elżbieta Sawicka
Język:
PL
Czasopismo:
Onkologia Polska
Rok:
2000
Tom:
3
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
9
ISSN:
1505-6732
Słowa kluczowe:
piroksykam, aktywność angiogenna, rak płuca

Wprowadzenie: Badania przeprowadzone na zwierzętach oraz badania epidemiologiczne wskazują na przeciwnowotworowe działanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSAIDs). Postanowiono przebadać wpływ piroksykamu na angiogenezę, która odgrywa ważną rolę we wzroście guzów nowotworowych i tworzeniu przez nie przerzutów. W dostępnej literaturze nie znaleziono prac na ten temat. Materiał i metodyka: Do badań użyto komórek pochodzących z operacyjnie usuwanych ośmiu guzów płuc, które wszczepiano śródskórnie myszom w teście skórnej angiogenezy wg metody Sidky’ego i Auerbacha. Piroksykam podawano myszom doustnie przez trzy dni w dawkach 0,02-0,4 mg/mysz. Wykazano statystycznie istotny spadek aktywności angiogennej komórek nowotworowych we wszystkich grupach myszy otrzymujących piroksykam, w stosunku do grupy kontrolnej, która otrzymywała wodę. Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników badań wykazano, że piroksykam ma właściwości antyangiogenne. Antynowotworowe działanie piroksykamu może być związane z jego antyangiogennym działaniem.