Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena toksyczności chemioterapii uzupełniającej w raku piersi z dużymi czynnikami ryzyka w randomizowanym badaniu klinicznym porównującym trzy programy z różnymi dawkami farmorubicyny - wyniki wstępne

Autor:
Jarosław Dyczka, Anna Płużańska
Język:
PL
Czasopismo:
Onkologia Polska
Rok:
2000
Tom:
3
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
19
ISSN:
1505-6732
Słowa kluczowe:
rak piersi, chemioterapia adiuwantowa, farmorubicyna, toksyczność

Wprowadzenie: Wyniki leczenia chorych z rakiem piersi i dużymi czynnikami nawrotu choroby są wciąż niezadowalające. Cel pracy: Celem badania klinicznego była optymalizacja sposobu adiuwantowej chemioterapii według programów zawierających farmorubicynę u pacjentek z rakiem piersi o niekorzystnym rokowaniu. Materiał i metodyka: Od września 1996 r. do listopada 1999 r. w Klinice Chemioterapii w Łodzi leczono uzupełniająco 40 pacjentek z rakiem piersi po radykalnej operacji z dużymi czynnikami ryzyka ujawnionymi podczas badania histopatologicznego. Chemioterapia adiuwantowa była prowadzona w ramach randomizowanego badania klinicznego: 17 chorych otrzymywało cytostatyki według programu FEC, 10 według programu CEF i 13 zgodnie ze schematem EC+G-CSF. Trzydzieści osiem pacjentek zakończyło leczenie chemiczne, a dwie są nadal w trakcie chemioterapii. Wiek chorych wynosił od 28 do 64 lat, średnio 46 lat. Przed menopauzą było 28 kobiet, po menopauzie – 12. Łącznie przeprowadzono 236 cykli leczenia. Przeanalizowano toksyczność hematologiczną i niehematologiczną, oceniając bezwzględną liczbę epizodów oraz stopień ich nasilenia według kryteriów WHO (zestawienie w tabelach). Wyniki i wnioski: Wstępne wyniki wskazują na niewielką toksyczność, zarówno hematologiczną, jak i niehematologiczną każdego z trzech programów chemioterapii uzupełniającej zawierających farmorubicynę.