Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza wstępna przydatności oznaczeń markerów nowotworowych CA 15-3 i CA 125 w diagnostyce różnicowej płynów wysiękowych w jamie otrzewnej

Autor:
Marek Z. Wojtukiewicz, Marek S. Kiluk, Roland Rółkowski, Bogusław Musiatowicz
Język:
PL
Czasopismo:
Onkologia Polska
Rok:
2000
Tom:
3
Numer:
1
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
29
ISSN:
1505-6732
Słowa kluczowe:
markery nowotworowe CA 15-3 i CA 125, wysięk w jamie otrzewnej

Oznaczono markery CA 15-3 i CA 125 w wysięku otrzewnowym i w surowicy krwi u siedmiu pacjentek z pierwotnym rakiem piersi i u 15 pacjentek z nienowotworowym wysiękiem otrzewnowym. Wyniki były porównane z badaniem cytologicznym, histologicznym oraz parametrami klinicznymi i radiologicznymi. U czterech pacjentek z podwyższonymi poziomami CA 125, na podstawie badania cytologicznego płynu otrzewnowego (dwie pacjentki) i laparotomii zwiadowczej (dwie pacjentki), potwierdzono wystąpienie drugiego nowotworu – raka jajnika. U chorych na raka piersi z rozsiewem w jamie brzusznej stwierdzono w surowicy i w wysięku otrzewnowym znacznie podwyższone stężenia CA 15-3; stężenia CA 125 w surowicy i w wysięku pozostawały w granicach normy. W diagnostyce różnicowej wysięku otrzewnowego u pacjentek z rakiem piersi należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia drugiego nowotworu (najczęściej raka jajnika). Wstępne obserwacje wskazują, iż badania markerów nowotworowych CA 125 i CA 15-3 mogą być wykorzystane jako uzupełnienie badania cytologicznego.