Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wartość praktyczna klasyfikacji EORTC pierwotnych chłoniaków skóry

Autor:
Wojciech Biernat, Katarzyna Janowska
Język:
PL
Czasopismo:
Onkologia Polska
Rok:
2000
Tom:
3
Numer:
1
Strona początkowa:
33
Strona końcowa:
37
ISSN:
1505-6732
Słowa kluczowe:
chłoniaki skóry, klasyfikacja, ziarniniak grzybiasty, EORTC

Chłoniaki skórne stanowią złożoną grupę nowotworów, którą dopiero ostatnio poddano próbie klasyfikacji. Grupa Badawcza nad Chłoniakami Skóry (Cutaneous Lymphoma Study Group – CLSG) Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka (European Organization for Research and Treatment of Cancer – EORTC) zaproponowała w 1997 roku nowy podział pierwotnych chłoniaków skórnych (primary cutaneous lymphomas – PCLs). Fakt stworzenia odrębnej klasyfikacji chłoniaków jednego narządu przyjęto kontrowersyjnie. Niniejsza praca stanowi próbę oceny tej klasyfikacji na podstawie dostępnego piśmiennictwa, jak i doświadczeń autorów.