Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Preparaty L-Asparaginazy w leczeniu białaczek

Autor:
Roma Rokicka-Milewska, Barbara Sikorska-Fic
Język:
PL
Czasopismo:
Onkologia Polska
Rok:
2000
Tom:
3
Numer:
1
Strona początkowa:
39
Strona końcowa:
42
ISSN:
1505-6732
Słowa kluczowe:
L-Asparaginaza, ostra białaczka limfoblastyczna

Badania nad L-Asparaginazą (L-Aspa) jako lekiem przeciwnowotworowym rozpoczęły się w latach pięćdziesiątych. Jej działanie opiera się na obniżaniu zewnątrzkomórkowego stężenia asparaginy i prowadzi w ten sposób do śmierci komórek nowotworowych, szczególnie limfoblastów, które nie mają zdolności syntezy L-asparaginy. Lek stał się istotną częścią składową polichemioterapii ostrej białaczki limfoblastycznej (obl) u dzieci i dorosłych. Znaczenie kliniczne zyskały dwie formy enzymu – L-Aspa E. coli i Erwinaza. Lek jest stosowany w dawkach od 3000 do 45 000 IU/m2. Obie formy natywne oraz różne preparaty L-Aspa E. coli różnią się między sobą enzymatyczną aktywnością, okresem półtrwania i stopniem deplecji asparaginy. W związku z tym, pożądane jest uzależnianie dawki leku i odstępów między kolejnymi dawkami od rodzaju preparatu. Ze względu na objawy uboczne, głównie odczyny alergiczne i uszkodzenia trzustki, stosowanie zarówno L-Aspa E. coli, jak Erwinazy nie we wszystkich przypadkach jest możliwe. W wypadku uczulenia na obie formy natywne, istnieje możliwość zastosowania nowego preparatu PEG-asparaginazy.