Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Trudności diagnostyczne w ustaleniu przyczyny zespołu żyły głównej górnej u chorego leczonego przed 18 laty z powodu raka jądra i przed 13 laty z powodu nawrotu choroby

Autor:
Anna Płużańska, Joanna Stempczyńska
Język:
PL
Czasopismo:
Onkologia Polska
Rok:
2000
Tom:
3
Numer:
1
Strona początkowa:
43
Strona końcowa:
46
ISSN:
1505-6732
Słowa kluczowe:
rak jądra, zespół żyły głównej górnej, późny nawrót

W pracy przedstawiono trudności diagnostyczne w ustaleniu przyczyny bardzo burzliwych objawów zespołu żyły głównej górnej. Objawy te wystąpiły u chorego, u którego przed 18 laty rozpoznano nasieniaka jądra z komponentą ca embryonale i w leczeniu uwzględniono usunięcie jądra oraz radioterapię regionalnych węzłów chłonnych. Przed 13 laty wystąpił nawrót choroby w śródpiersiu. Remisję uzyskano po radioterapii na teren śródpiersia i chemioterapii według programu PVB. Obecnie, po wystąpieniu zespołu żyły głównej górnej, mimo wykonania wielu badań nieinwazyjnych, nie ustalono rozpoznania. Dopiero badanie mikroskopowe materiału uzyskanego podczas wideotorakoskopii pozwoliło na rozpoznanie nowotworu, nie można było jednak potwierdzić nawrotu raka jądra.