Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Złośliwe guzy naczyniowe wątroby

Autor:
Mariusz Grodzicki, Bogusław Najnigier, Marek Krawczyk, Marcin Morton
Język:
PL
Czasopismo:
Onkologia Polska
Rok:
2000
Tom:
3
Numer:
2
Strona początkowa:
67
Strona końcowa:
71
ISSN:
1505-6732
Słowa kluczowe:
angiosarcoma, wątroba, prezentacja przypadków
Czytaj

Wprowadzenie: Mięsaki wątroby pochodzenia naczyniowego są zmianami niezwykle rzadkimi stanowiącymi zaledwie 1-2% pierwotnych złośliwych guzów wątroby. Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie dwóch chorych leczonych w naszej klinice, u których rozpoznano pierwotnego mięsaka wątroby pochodzenia naczyniowego. Materiał i metodyka: W latach 1989-1999 w naszej klinice leczono 1065 chorych z powodu guza wątroby. W tej grupie mężczyźni stanowili 562 chorych (52,76%), a kobiety 503 (47,24%). Chorych z pierwotnymi zmianami w wątrobie leczono 666 (62,53%), a wtórnymi 399 (37,47%). Wśród zmian pierwotnych rozpoznano 515 (77,33%) zmian o charakterze złośliwym i 151 (22,67%) zmian o charakterze łagodnym. Wyniki: Pacjenci, u których rozpoznano pierwotny złośliwy guz pochodzenia naczyniowego, stanowili zaledwie 0,388% pierwotnych złośliwych zmian w wątrobie. Wnioski: Pierwotny angiosarcoma wątroby jest niezwykle rzadko występującym nowotworem. Stanowi jednak ważny problem, gdyż mimo stosowania w leczeniu rozległych resekcji miąższu wątroby i uzupełniającej chemioterapii rokowanie jest złe.