Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grasiczaki - przegląd i praktyczna przydatność stosowanych klasyfikacji

Autor:
Małgorzata Szołkowska, Renata Langfort
Język:
PL
Czasopismo:
Onkologia Polska
Rok:
2000
Tom:
3
Numer:
3
Strona początkowa:
149
Strona końcowa:
154
ISSN:
1505-6732
Słowa kluczowe:
grasiczak, rak grasicy, klasyfikacja, patologia, rokowanie
Czytaj

Grasiczaki należą do grupy pierwotnych nowotworów nabłonkowych grasicy. Wyodrębnienie wśród nich postaci łagodnych, dobrze rokujących i złośliwych, o krótszym czasie przeżycia, od dawna jest źródłem wielu kontrowersji. Skutkiem tego są ciągle powstające nowe klasyfikacje histopatologiczne. Obecnie najczęściej stosowane są dwie: klasyfikacja zaproponowana przez Mullera-Hermelinka i wsp. oraz Sustera i Morana. Pierwsza wyodrębnia grasiczaki rdzeniaste, mieszane, organoidalne, korowe, dobrze zróżnicowane raki grasicy oraz inne raki nisko zróżnicowane. Grasiczaki rdzeniaste i mieszane zaliczone zostały do nowotworów łagodnych, niewymagających leczenia wspomagającego. Pozostałe, zwykle o złośliwym przebiegu, związane są z gorszym rokowaniem. Druga klasyfikacja wszystkie grasiczaki zalicza do rozrostów złośliwych, różniących się tylko stopniem dojrzałości, określanym podobieństwem do prawidłowego narządu. Dzieli ona nowotwory grasicy na grasiczaki, grasiczaki atypowe i raki grasicy. Wszystkie postaci mogą dawać przerzuty lub wznowy. W ubiegłym roku komisja WHO podjęła się utworzenia nowej klasyfikacji łączącej najważniejsze elementy dotychczas istniejących.