Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wyrównanie metaboliczne u małych dzieci z cukrzycą typu 1 leczonych metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (pompa insulinowa)

Autor:
Ewa Pańkowska, Maria Lipka, Marta Wysocka, Agnieszka Szypowska, Hanna Trippenbach-Dulska, Magdalena Czaplińska, Barbara Kołodziejska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2003
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
11
Strona końcowa:
15
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, dziecko w wieku rozwojowym, ciągły podskórny wlew insuliny
Czytaj

Wprowadzenie: W leczeniu osób z cukrzycą typu 1 metodą z wyboru jest intensywna insulinoterapia, jednak u najmłodszych dzieci zastosowanie jej jest znacznie ograniczone ze względu na brak akceptacji wielokrotnych zastrzyków i typowy dla tego wieku lęk przed igłą i strzykawką. Coraz częściej metoda wielokrotnych iniekcji zastępowana jest ciągłym podskórnym wlewem insuliny (CPWI), również wśród najmłodszych dzieci.

Cel badania: Ocena efektywności i bezpieczeństwa leczenia pompami insulinowymi dzieci w wieku przedpokwitaniowym.

Materiał i metoda: Badaniem objęto 61 dzieci (33 chłopców, 28 dziewcząt) z cukrzycą typu 1, u których metodę CPWI wprowadzono przed ukończeniem 10 r.ż i leczonych nie krócej niż 6 miesięcy, w tym 21 dzieci od momentu rozpoznania cukrzycy. Czas trwania choroby wynosił 3±1,87 roku, średni wiek zachorowania3,82±2,19 roku, średni czas leczenia pompą insulinową – 1,4±0,75 roku. HbA1c przed wprowadzeniemmetody CPWI dla całej grupy wynosiła 8,7±1,4%.

Wyniki: W grupie leczonej CPWI od rozpoznania choroby (n=21) średni czas leczenia pompą wynosił 1,57±0,72 roku, średnia HbA1c obniżyła się po 3 miesiącach z 9,6±1,68% do 7,22±0,99% (p<0,05), a po roku i dwóch latach do 7,01±0,57%. W grupie leczonej wcześniej metodą wielokrotnych iniekcji (n=40)HbA1c po 3 miesiącach obniżyła się z 8,27±1% do 7,6±0,86% (p<0,05), po roku do 7,37±0,86% i po dwóch latach do 7,53±0,73%. Liczba pacjentów z HbA1c >8% zmniejszyła się z 58,4% do 10%. Ostre powikłania stwierdzano tylko w grupie leczonej wcześniej metodą wielokrotnych iniekcji – wystąpiły 3 incydenty ciężkiej hipoglikemii, 2 wyrównanej kwasicy ketonowej i 2 przypadki ropni skóry, w tym 1 leczony chirurgicznie.Po dwóch latach stwierdzono statystycznie znamienną różnicę pomiędzy HbA1c u dzieci leczonychCPWI od rozpoznania cukrzycy (HbA1c – 7,01%), a wcześniej leczonych wielokrotnymi iniekcjami (HbA1c 7,53±0,73%), przy porównywalnym zapotrzebowaniu na insulinę, wynoszącym 0,69±0,2 j/kg/dobę,i 0,75±0,19 j/kg/dobę.

Wnioski: Metoda ciągłego podskórnego wlewu insuliny pozwala na stabilne i dobre wyrównanie metaboliczne u najmłodszych dzieci z cukrzycą typu 1. Wprowadzenie jej od momentu rozpoznania choroby zmniejszaryzyko ostrych powikłań.